УКР

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

Українські військовослужбовці помстилися сепаратистам

Військовослужбовці української армії помстилися сепаратистам і російським найманцям за смерті побратимів.

Солдати ЗСУ випустили декілька мін у бік Донецька. Також військовослужбовці записали відеозвернення:

"Вчора наших обстріляли, двоє 200-х. За ці загибелі вони дадуть відповідь. Донецьк-гарне місто, але зараз сепарам буде весело!»
 

 

 

Українські військовослужбовці помстилися сепаратистам
Українське законодавство у сфері демократичного контролю

На сьогодні в Україні основним документом, що регулює питання демократичного контролю, є закон «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 19 червня 2003 року.

Метою прийняття закону було визначено захист національних інтересів України, утвердження і зміцнення конституційних засад демократичної, правової держави у сфері цивільно-військових відносин та забезпечення прав і свобод людини. В ньому визначено правові засади організації і здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, а також над правоохоронними органами держави.

Що забезпечує цивільний контроль в Україні?
 • Пріоритет політичних підходів до вирішення питань військового будівництва.
 • Дотримання законності в діяльності усіх складових частин воєнної організації та правоохоронних органів держави.
 • Підтримання політичної стабільності в суспільстві, створення умов, які унеможливлюють використання ЗСУ та інших військових формувань, правоохоронних органів для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності, а також в інтересах окремих осіб, політичних партій, громадських організацій.
 • Попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод, захист законних інтересів громадян України, які перебувають на службі у ЗСУ, інших військових формуваннях та у правоохоронних органах, осіб, звільнених з військової служби, а також членів їхніх сімей.
 • Урахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських організацій при обговоренні й ухваленні рішень з питань діяльності ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів та посадових осіб у сфері оборони, національної безпеки, зміцнення громадського порядку і законності.
 • Виділення відповідно до законів у необхідних обсягах і раціональне використання бюджетних коштів, спрямовуваних на утримання і функціонування воєнної організації та правоохоронних органів держави, зокрема на реформування ЗСУ.
 • Використання за цільовим і функціональним призначенням державного майна, переданого в управління ЗСУ та іншим військовим формуванням, а також правоохоронним органам.
 • Своєчасне, повне і достовірне інформування органів державної влади та суспільства про діяльність Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, забезпечення її відповідності вимогам Конституції і законів України, нормам міжнародного права, реальній військово-політичній і криміногенній ситуації, завданням забезпечення надійної оборони і безпеки держави, зміцнення громадського порядку.
Принципи цивільного контролю в Україні
 • Верховенство права, неухильне дотримання вимог законодавства, яким регулюються цивільно-військові відносини та діяльність сектору безпеки і оборони.
 • Розмежування функцій і повноважень політичного керівництва воєнною організацією держави і правоохоронною діяльністю та професійного військового управління ЗСУ, іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, унеможливлення дублювання їхніх функцій.
 • Деполітизація та деідеологізація контролю. Службові (посадові) особи, здійснюючи згідно із цим Законом функції контролю у сфері оборони і безпеки держави та правоохоронної діяльності, не можуть бути зв'язані рішеннями політичних партій чи громадських організацій.
 • Прозорість видатків на національну безпеку і оборону, правоохоронну діяльність, утилізацію та ліквідацію озброєнь.
 • Відкритість для суспільства інформації про діяльність ЗСУ та інших складових частин воєнної організації, правоохоронних органів держави, яка не становить державну таємницю.
 • Судовий захист прав суб'єктів цивільного контролю.
arrow-diagcaret-downenvelopelogo-obselogo-obse-minlogo-pormuphonesearchtexttwittertypeuser