УКР

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У СВІТІ

Що таке демократичний цивільний контроль?

Демократичний цивільний контроль ‒ один з підходів до воєнної організації, який передбачає, що відповідальність за прийняття стратегічних рішень у військовій сфері лежить на демократично обраній політичній владі та громадянському суспільстві, а не на військовому командуванні.

Зважаючи на те, що стратегічні рішення, наприклад, рішення про початок або припинення війни, мають великий вплив на життя всіх громадян держави, здатність суспільства контролювати діяльність військового блоку часто розглядається як невід’ємна складова демократичної країни.

У розвинутому демократичному суспільстві процес демократичного цивільного контролю над збройними силами здійснюється у різних формах і за допомогою розгалуженого комплексу способів, що стоять на перешкоді небезпечних для суспільства або антидержавних військових дій.

Система демократичного контролю також виступає дієвим механізмом розподілу відповідальності між політиками та військовими. У випадку, коли військові ідентифікували загрози та коректно оцінили об’єм витрат для їх стримування, а політики не мають можливості профінансувати передбачені оборонні заходи, то вони повинні нести відповідальність за невиконання своєї частини зобов’язань. З іншого боку, цей приклад демонструє підвищення рівня відповідальності військових у тому випадку, коли певні загрози не були ідентифіковані, а тому не було вжито відповідних заходів або бюджет не містив обґрунтованих розрахунків.

Що таке демократичний цивільний контроль?
Поняття демократичного цивільного контролю над збройними силами об’єднує одразу декілька процесів:
 • Контроль цивільного суспільства над прийняттям військових рішень
 • Парламентський контроль над оборонною політикою
 • Судовий контроль над дотриманням закону у військовій галузі
 • Цивільний контроль з боку недержавних організацій, незалежних ЗМІ, профспілок

У правовій державі демократичний цивільний контроль є своєрідним регулятором військово-цивільних відносин, коли основні принципи демократичного суспільства посідають провідне місце стосовно принципів військової справи. Як орган держави, армія повинна проводити і захищати політику саме держави, а не окремих політичних партій чи об’єднань.

ОБ’ЄКТИ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ:

 • Рішення та заходи щодо розвитку збройних сил ‒ бюджет, організація, кількість особового складу, комплектування, національна воєнна доктрина, навчання та підготовка, бойова готовність, військова інфраструктура та соціальний пакет. 
 • Рішення щодо застосування збройних сил в збройних конфліктах, миротворчих місіях, для врегулювання кризових ситуацій, надання гуманітарної допомоги.
 • Ефективність військової організації ‒ компетентність військового керівництва, військова етика та мораль, повага до прав людини та міжнародного законодавства у воєнній галузі під час усіх операцій.

Демократичний контроль, як правило, не застосовується до командування військовими операціями та повсякденної роботи військових командирів та штабів, а радше зосереджується на нагляді за доцільністю, законністю та ефективністю операцій.

Яким є ефективний демократичний контроль?

Основними передумовами до впровадження дієвих механізмів демократичного контролю є прозорість оборонного сектору та підзвітність безпекових інститутів народу, який він захищає.

Моделі демократичного контролю можуть відрізнятись, однак їхній керівний принцип залишається незмінним у всіх країнах ‒ політичні і військові лідери мають нести спільну відповідальність за національний сектор безпеки та оборони.

Ефективні підходи до здійснення контролю над сектором безпеки не виникли раптово. Вони являють собою досвід, накопичений за більше, ніж 150 років намагань створити і вдосконалити демократичне управління мечем та щитом держави.

Кращі практики демократичного контролю базуються на чотирьох основних принципах управління сектором безпеки загалом і у частині ролі парламенту зокрема, а саме:

 • Системі стримувань і противаг державних інституцій за контролюючої ролі парламенту.
 • Прозорості, без якої демократичні дебати не видаються можливими.
 • Комунікації представників сектору безпеки з суспільством через його законно обраних представників або інших представників громадянського суспільства.
 • Підзвітності, яка передбачає, що парламент та інші контролюючі суб’єкти здатні ефективно виконувати свою роль через своєчасне надання достатньої інформації та надання необхідних повноважень суб’єктам нагляду.

Функціонал нагляду і котролю над сектором безпеки включає:

 • внутрішній контроль діячів сектору безпеки
 • виконавчий контроль
 • парламентський нагляд
 • судовий захист у сфері контролю
 • контроль незалежних органів
 • контроль громадянського суспільства
Досвід впровадження західними країнами демократичного цивільного контролю переконливо свідчить про його користь як для військових, так і для цивільних.

 

Для керівництва держави ‒ це можливість забезпечити стабільний розвиток країни та гарантувати захист національних інтересів за допомогою ефективних силових структур.

Для суспільства ‒ це запорука доцільного використання бюджетних коштів, спокій у повсякденному житті та гарантія дотримання прав людини як в армії, так і в суспільстві загалом.

Для воєнної організації ‒ це чітке визначення стратегічного курсу, функцій і завдань, а також ефективний механізм забезпечення військових потреб та соціального захисту військовослужбовців.

arrow-diagcaret-downenvelopelogo-obselogo-obse-minlogo-pormuphonesearchtexttwittertypeuser