УКР

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У СВІТІ

Які норми демократичного цивільного контролю встановлено ОБСЄ?

У 1994 році ОБСЄ було прийнято «Кодекс поведінки щодо військово-політичних аспектів», який впроваджує універсальний механізм демократичного контролю над збройними силами. Кодекс став першим міжнародним документом, який кодифікував принципи відносин між цивільними та військовими, а також запровадив основні підходи до демократичного контролю над збройними силами.

Основна перевага Кодексу полягає в тому, що він містить чіткі нормативні відповіді на ключові питання демократичного контролю: хто має його здійснювати, чому і як. Крім того, документ встановлює загальні підходи до запровадження демократичного контролю на практиці, незалежно від особливостей військової організації окремих країн, а саме:

 • Демократично обрана цивільна влада повинна мати пріоритет над військовим керівництвом
 • Гарантування того, що збройні сили підпорядковуються нормам та вимогам міжнародного гуманітарного права
 • Забезпечення поваги до прав та основних свобод людини в організаціях сектору безпеки та оборони
 • Регулювання застосування збройних сил для забезпечення потреб внутрішньої безпеки
Які норми демократичного цивільного контролю встановлено ОБСЄ?
Кодекс встановлює такі норми демократичного контролю:
 • Підтримка військових спроможностей, які відповідають вимогам до особистої та колективної безпеки громадян країни
 • Визначення необхідних військових спроможностей відповідно до демократичних процедур
 • Розміщення збройних сил на території іншої держави відповідно до міжнародних договорів та законодавства
 • Законодавчий контроль над військовими витратами
 • Інтеграція збройних сил у  громадянське суспільство
 • Політична нейтральність збройних сил
 • Комплектування армії з дотриманням прав та свобод людини
 • Законодавчо закріплені права і свободи військових та їхній захист
 • Особиста відповідальність особового складу відповідно до норм національного та міжнародного права
Відповідно до статті 38 Кодексу, кожна країна ОБСЄ впроваджує положення Кодексу самостійно. Щоб поліпшити цей процес, ОБСЄ було створено декілька інструментів впровадження. Серед них – щорічні дискусії щодо впровадження Кодексу, а також щорічний обмін інформацією. Останній відбувається у формі анкети, яка містить питання щодо політико-військових відносин, і кожного року заповнюється усіма країнами – членами ОБСЄ. Це дозволяє організації відстежувати прогрес впровадження, а її учасникам ‒ обмінюватись досвідом та будувати систему демократичного контролю згідно з найкращими світовими практиками.
arrow-diagcaret-downenvelopelogo-obselogo-obse-minlogo-pormuphonesearchtexttwittertypeuser